Các dịch vụ:
* Dịch vụ thành lập công ty bình dương: 0915.79.79.54 - 0916.777.915

Tư vấn thừa kế

Quy trình thực hiện của luật sư tham gia tố tụng trong vụ việc tranh chấp liên quan đến Thừa kế được tiến hành theo các bước như sau:
Bước 1: Tiếp nhận thông tin và hồ sơ vụ việc và các chứng cứ, giấy tờ liên quan đến vụ việc tranh chấp về thừa kế thực tế khi đương sự yêu cầu.
Bước 2: Xác định về điều kiện, thẩm quyền giải quyết, thời gian thực hiện và phân công luật sư tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp về thừa kế.
Bước 3: Thu thập chứng cứ, tài liệu và các điều kiện chứng minh khác theo quy định pháp luật để thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người bị hại, người liên quan và đương sự khác trong vụ án.
Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ tham gia tố tụng gửi các cơ quan tiến hành tố tụng và triển khai nghiên cứu hồ sơ vụ án, tranh chấp liên quan đến thừa kế.
Bước 5: Luật sư tham gia tố tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng theo nhiệm vụ đã phân công nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người bị hại, người liên quan và đương sự khác trong vụ án về thừa kế.

Ngoài hình thức tư vấn giải quyết trực tiếp tại văn phòng và qua Email tư vấn, Để giải quyết những vướng mắc về tranh chấp thừa kế và rất nhiều thắc mắc liên quan đến di sản, tài sản kế khác một cách nhanh chóng và kịp thời - Bạn có thể kết nối trực tiếp với Tổng đài tư vấn luật và giải quyết tranh chấp thừa kế trực tuyến để được tư vấn nhanh chóng, cụ thể:

Dịch vụ thành lập công ty bình dương


Cụm từ và cũng là câu hỏi , ước mơ của biết bao bạn trẻ. Khởi nghiệp và kinh doanh đang là xu hướng phát triển của xã hội. Mỗi nghề yêu cầu những kỹ năng cũng như thủ tục làm ăn riêng. Ai cũng muốn hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực . Để như vậy việc thành lập công ty giống như là một điều bắt buộc.

Thứ nhất, nếu chồng của chị chết và có để lại di chúc thì những người được chỉ định hưởng thừa kế sẽ tiến hành chia di sản thừa kế theo đúng nội dung di chúc. Trường hợp chồng mất mà không để lại di chúc thì di sản thừa kế sẽ chia theo pháp luật.

Điều 651 bộ luật dân sự 2015 có quy định về hàng thừa kế như sau:
"1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau".
Chiểu theo quy định trên, trường hợp chia thừa kế theo pháp luật thì chị và bố mẹ chồng (nếu mẹ còn sống) thuộc hàng thừa kế thứ nhất, và cả 03 người sẽ ngang nhau khi chia di sản thừa kế. Vậy, di sản thừa kế của chồng sẽ được chia thành 03 phần bằng nhau.
Tuy nhiên, nếu thửa đất trên là tài sản chung hợp nhất của anh chị (tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân) thì chị sẽ được hưởng 2/3 diện tích thửa đất, bố và mẹ chồng được hưởng 1/3 diện tích thửa đất trên. Bởi, nếu là tài sản chung hợp nhất thì chị đã có 1/2 tổng diện tích thửa đất.
Điều 66 luật hôn nhân và gia đình 2014 giải quyết tài sản của vợ chồng trong trường hợp một bên chết như sau:
"2. Khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về chế độ tài sản. Phần tài sản của vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế".
Thứ hai, việc phân chia di sản thừa kế trừ đi những chi phí sau đây quy định tại Điều 658 Bộ luật dân sự 2015 về thứ tự ưu tiên thanh toán. Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau đây:

Dịch vụ thành lập công ty bình dương

Điều 658. Thứ tự ưu tiên thanh toán
Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau đây:
1. Chi phí hợp lý theo tập quán cho mai táng.
2. Tiền cấp dưỡng còn thiếu.
3. Chi phí cho việc bảo quản di sản.
4. Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ.
5. Tiền công lao động.
6. Tiền bồi thường thiệt hại.
7. Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước.
8. Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân.
9. Tiền phạt.
10. Các chi phí khác.

Được biết là sau khi chồng chị qua đời chị là người trực tiếp sử dụng và cải tạo mảnh đất nên khi chia di sản thừa kế sẽ phải trừ đi chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng, chi phí cho việc bảo quản di sản và có thể có các chi phí khác.

Nếu các bên tranh chấp và không thể tự thỏa thuận phân chia khối di sản thừa kế trên thì chị có thể nộp đơn tại TAND quận, huyện nơi bị đơn cư trú để được thụ lý và giải quyết. Khi bản án dân sự có hiệu lực pháp luật thì các quyền lợi của chị sẽ được đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo như bạn cung cấp thông tin, hiện tại nhà đất này là di sản thừa kế và chưa được chia di sản cho những người trong hàng thừa kế. Bạn là người quản lý di sản này và đã bỏ tiền ra xây dựng lại căn nhà. Tuy nhiên, nhà đất này nằm trong diện giải tỏa và đến nay đã được bồi thường theo quy định của Nhà nước. Di sản này dù được chia theo di chúc hay theo pháp luật thì cũng phải được tôn trọng và tuân theo quy định của pháp luật.

Căn nhà này đã được đền bù nghĩa là di sản này đã được làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế; đã phải có một người đứng ra để làm các thủ tục liên quan đến đăng ký đất đai và nhận bồi thường khi có quyết định giải tỏa.

Theo quy định tại Điều 616 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về người quản lý di sản, cụ thể:

“1. Người quản lý di sản là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thỏa thuận cử ra.

2. Trường hợp di chúc không chỉ định người quản lý di sản và những người thừa kế chưa cử được người quản lý di sản thì người đang chiếm sử dụng, quản lý di sản tiếp tục quản lý di sản đó cho đến khi những người thừa kế cử được người quản lý di sản.

Tư vấn thừa kế3. Trường hợp chưa xác định được người thừa kế và di sản chưa có người quản lý theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì di sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý”.

Tại Điều 618 Bộ luật dân sự 2015 quy định về quyền của người quản lý di sản như sau:

“1. Người quản lý di sản quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 616 của Bộ luật này có quyền sau đây:

a) Đại diện cho những người thừa kế trong quan hệ với người thứ ba liên quan đến di sản thừa kế;

b) Được hưởng thù lao theo thỏa thuận với những người thừa kế;

c) Được thanh toán chi phí bảo quản di sản.

2. Người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản quy định tại khoản 2 Điều 616 của Bộ luật này có quyền sau đây:

a) Được tiếp tục sử dụng di sản theo thỏa thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc được sự đồng ý của những người thừa kế;

b) Được hưởng thù lao theo thỏa thuận với những người thừa kế;

c) Được thanh toán chi phí bảo quản di sản.

Trường hợp không đạt được thỏa thuận với những người thừa kế về mức thù lao thì người quản lý di sản được hưởng một khoản thù lao hợp lý”.

Quy định tại Điều 658 Bộ luật dân sự năm 2015 về thứ tự ưu tiên thanh toán:

“Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau đây:

1. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng.

2. Tiền cấp dưỡng còn thiếu.

3. Chi phí cho việc bảo quản di sản.

4. Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ.

5. Tiền công lao động.

6. Tiền bồi thường thiệt hại.

7. Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước.

8. Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân.


Mẫu đơn xin ly hôn mới nhất Quy định về chia tài sản khi ly hôn, Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập
lắp đặt phòng xông hơi Sử dụng và lắp đặt phòng xông hơi gia đình, Với thiết bị phòng xông hơi nhập khẩu được lắp đặt ngay tại nhà do chính các chuyên gia, nhân viên kỹ thuật của Phòng tắm nhập khẩu đảm
thịt bò wagyu Những thương hiệu thịt bò wagyu nổi tiếng nhất Nhật Bản, Wagyu là tên gọi của loại thịt bò cao cấp nước Nhật, trong đó ‘Wa’ là Nhật Bản còn ‘Gyu’ là ‘gia súc/bò’. Các loại như thịt bò Kobe, thịt

- Phone: +84-908-744-256